Zamówienie telefoniczne Zamówienie telefoniczne

Wężyki do fizjodyspensera
Odzież chirurgiczna
Ostrza chirurgiczne
Osłonki płytki obrazowej

Rodzaje obłożeń stosowane przy zabiegach chirurgicznych

Każdy człowiek oczekuje wysokiej jakości świadczonych usług medycznych i zapewnienia mu bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku, gdy ma zostać poddany zabiegowi chirurgicznemu. Z tego powodu zapobieganie zakażeniom miejsca operowanego (ZMO) powinno być działaniem wielodyscyplinarnym, a prawidłowe zabezpieczenie operowanego pacjenta – wymagać od personelu medycznego dopełnienia szeregu ścisłych wytycznych.

Należy przede wszystkim zadbać o higienę łóżka, sprzętu, ciała pacjenta oraz lekarzy, usunięcie owłosienia ze skóry, dezynfekcję operowanego fragmentu ciała oraz zastosowanie specjalistycznych obłożeń. Na podstawie przeprowadzonych badań doświadczalnych zgodnych z polską normą PN-EN ISO 2261 uznano, że używanie sterylnych obłożeń jest nie tylko wskazane, ale wręcz konieczne do spełnienia podstawowych zasad bezpieczeństwa przeprowadzanych zabiegów.

Czym są obłożenia chirurgiczne?

Obłożenia, znane również jako prześcieradła chirurgiczne albo sterylne serwety chirurgiczne, są wyrobami medycznymi w rozumieniu Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC i powinny spełniać założenia standardu europejskiego PN-EN 13795 „obłożenia chirurgiczne, fartuchy i odzież dla bloków operacyjnych jako wyroby medyczne, dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia chirurgicznego”. Wspomniana norma definiuje również wymagania związane m.in. z odpornością obłożeń na przenikanie drobnoustrojów (zarówno na sucho, jak i na mokro), mikrobiologiczną czystością pod względem cząstek stałych, odpornością na przenikanie cieczy czy wytrzymałością na rozciąganie na mokro oraz sucho. Asortyment obłożeń wykorzystywanych w zabiegach chirurgicznych i stomatologicznych obejmuje materiały, których kluczowym założeniem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakażenia miejsca operowanego. Jałowe obłożenia chirurgiczne mają właściwości bariery mikrobiologicznej – służą do izolacji pola operacyjnego, a także do zapewnienia i utrzymania sterylnego otoczenia poprzez pochłanianie nadmiarowych płynów i zapobieganie przenoszenia się drobnoustrojów. Obłożenia mogą być uniwersalne lub dopasowane do założeń konkretnych zabiegów, dzięki czemu podwyższają komfort pracy personelu medycznego.

Rodzaje stosowanych obłożeń

Obłożenia występują zwykle w kolorze zielonym lub niebieskim i mogą mieć różne wielkości, dostosowane do rozmiarów pola operacyjnego. Obłożenia chirurgiczne są najczęściej impregnowane bądź zabezpieczane warstwą folii z tworzywa sztucznego (np. polietylenową – PE) w celu dodatkowego wzmocnienia i ochrony obszarów, które mogą być narażone na kontakt z płynami ustrojowymi. Obłożenia można podzielić np. ze względu na rodzaj materiału stosowanego do ich produkcji. Wyróżnia się wówczas obłożenia wytwarzane z włókniny polipropylenowej oraz z włókniny celulozowej. Serwety z włókniny polipropylenowej (PP) cechują się małą podatnością na rozciąganie i względną sztywnością. Dodatkowo włóknina ta nie strzępi się podczas cięcia, przepuszcza powietrze i jest trudnotopliwa (w wysokiej temperaturze topi się, ale nie zajmuje ogniem). Serwety wykonane z włókniny celulozowej są natomiast przyjazne dla środowiska naturalnego i zapewniają wysokie właściwości absorpcyjne.

Inny podział obłożeń uwzględnia ich kształt. Wśród takich obłożeń wyróżnia się jednolite serwety chirurgiczne, które służą do przedłużenia sterylnego pola operacyjnego. Serweta jednolita charakteryzuje się łatwą i wygodną aplikacją, a dodatkowo umożliwia dokładne i szczelne obłożenie ciała pacjenta. Innym rodzajem obłożeń są obłożenia posiadające otwory lub okienka. Otwór sprawia, że miejsce zabiegu jest dobrze widoczne, a serweta nie zmienia położenia podczas pracy, przez co chirurg może skupić się jedynie na interesującym go polu operacyjnym. Serwety z otworami dostępne są w różnych rozmiarach oraz z otworami o różnych średnicach, wykonanych w taki sposób, by spełnić niezbędne wymagania dla różnych typów zabiegów chirurgicznych, np. w stomatologii lub chirurgii okulistycznej. Serwety z otworami zapewniają higienę i bezpieczeństwo podczas zabiegów chirurgicznych przy jednoczesnym ułatwieniu dostępu do operowanego pacjenta.

Wróć

Dystrybucja

logologologologologologologo