Zamówienie telefoniczne Zamówienie telefoniczne

Wężyki do fizjodyspensera
Odzież chirurgiczna
Ostrza chirurgiczne
Osłonki płytki obrazowej

Jednorazowe osłony ochronne - profilaktyka zakażeń krzyżowych

Środowisko dentystyczne wiąże się ze znacznym ryzykiem narażenia na różnego typu choroby, które mogą być przenoszone na drodze zakażenia krzyżowego. Zakażenie krzyżowe definiowane jest jako przeniesienie drobnoustrojów, wirusów lub bakterii z jednego człowieka na drugiego poprzez niezdezynfekowane powierzchnie i narzędzia. Zarówno pacjenci, jak i personel stomatologiczny są narażeni na zakażenie m.in. paciorkowcami, prątkami gruźlicy, grzybami z rodziny candida, wirusami HIV, HBV, HCV, opryszczki zwykłej czy cytomegalii.

Wszystkie wymienione mikroorganizmy mogą znajdować się w ślinie człowieka, co sprawia, że jama ustna pacjenta jest uznawana za obszar o szczególnie wysokim ryzyku zakażenia. Profilaktyka zakażeń krzyżowych ma na celu eliminację drobnoustrojów chorobotwórczych, a przez to zapobieganie przenoszenia się ich z osoby na osobę.

Dlaczego dochodzi do zakażeń krzyżowych?

Wyróżnia się dwie grupy czynników, które sprzyjają zakażeniom krzyżowym: bezpośrednie, kiedy do kontaktu dochodzi poprzez jamą ustną pacjenta bądź narzędzia i urządzenia wykorzystywane podczas zabiegów (końcówki prostnic, gumki, wiertła) oraz pośrednie, czyli na drodze kontaktu z wyposażeniem, które nie uczestniczy bezpośrednio w zabiegu, ale znajduje się w gabinecie stomatologicznym (unit, lampy, ssaki, koferdamy, powierzchnie płaskie). Za drugi typ zakażeń odpowiada głównie zjawisko tworzenia się aerozolu, który powstaje podczas pracy turbiny, kątnicy bądź skalera. Wytwarzana chmura aerozolowa zawiera w składzie nie tylko wodę, ale również ślinę czy krew, w której mogą znajdować się chorobotwórcze mikroorganizmy. Zasięg wytwarzanego aerozolu to około 2-3 metry od miejsca powstania, czyli od ust pacjenta, a to sprawia, że zwykle obejmuje on cały gabinet. Wówczas niewidoczne gołym okiem drobiny są wdychane przez personel stomatologiczny i osadzają się na każdej powierzchni, z którą mają kontakt.

Jak dbać o bezpieczeństwo i higienę pracy?

Wiele chorób może początkowo przebiegać bezobjawowo, dlatego stomatolodzy muszą zachowywać w trakcie kontaktu z pacjentami rygorystyczne środki ostrożności. Z tego powodu należy wymagać od personelu zasady ograniczonego zaufania w stosunku do pacjentów. Zmniejszenie ekspozycji personelu na materiał zakażony skutkuje obniżeniem ryzyka przenoszenia zakażeń na inne osoby i zawężeniem się kręgu potencjalnie chorych. Skutecznymi sposobami chroniącymi przed szerzeniem się zakażeń krzyżowych pacjent-personel, ale również pacjent-pacjent są:

- rutynowe korzystanie z rękawiczek jednorazowych;

- stosowanie fartuchów i maseczek ochronnych (najlepiej jednorazowych), a także innych środków ochrony osobistej jak okulary ochronne, przyłbice i osłony przeciwodpryskowe twarzy;

- stosowanie sprzętu jednorazowego użytku;

- stosowanie jednorazowych osłonek ochronnych na narzędzia, końcówki stomatologiczne, lampy polimeryzacyjne oraz urządzenia stomatologiczne;

- rygorystyczne przestrzeganie procedur dezynfekcji i sterylizacji.

Osoba zarządzająca gabinetem stomatologicznym jest również odpowiedzialna za zapewnienie personelowi wszystkich niezbędnych szkoleń (BHP, pierwsza pomoc, zarządzanie odpadami medycznymi) oraz regularną weryfikację aktualnych procedur. Zapobieganie zakażeniom krzyżowym to także wypracowanie pozytywnych nawyków związanych z higieną osobistą. Zalicza się do nich m.in. pracę w rękawiczkach wyłącznie przy pacjencie (ale nie np. przy dokumentacji lub komputerze), dbanie o brak uszkodzeń skóry dłoni oraz regularne mycie rąk zgodne z odgórnymi zaleceniami. Koniecznością jest również bezpieczne i profesjonalne przygotowanie fotela stomatologicznego wraz z osprzętem i narzędziami planowanymi do użycia przy kolejnym pacjencie – odbywa się to poprzez dezynfekcję, sterylizację i stosowanie różnego rodzaju jednorazowych osłon ochronnych w celu zabezpieczenia przed groźnymi drobnoustrojami i wirusami. Ten aspekt profilaktyki ma również duże znaczenie w kontekście tego, aby pacjent mógł poczuć się bezpiecznie i komfortowo podczas wykonywanego zabiegu stomatologicznego.

Wróć

Dystrybucja

logologologologologologologo